อธิการบดีบรรยายการพัฒนาองค์กรนักศึกษาและให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2086

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีให้เกียรติบรรยายในเรื่องของการพัฒนาองค์กรนักศึกษารวมทั้ง ให้โอวาทกับองค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาต่างๆ ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ขอขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด