องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับอินทนิลช่อที่ ๗๖

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3075

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับอินทนิลช่อที่ ๗๖ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศ สุขโดยมีสโมสรนักศึกษา , สภานักศึกาษา , ตุลาการ ,ฝ่ายปกครอง , ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร , มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คนโดยประมาณและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการและได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการปฏิบัติตัวการทำกิจกรรมรับน้องใหม่

ข่าวล่าสุด