องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการเดินตามรอยคุณพระช่วง ฯ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2713

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการเดินตามรอยคุณพระช่วง ฯ ประจำปึ ๒๕๕๔ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมมากกว่า 5000 คน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเืพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมถึงอาคารเรียนต่าง ๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด